De 3 grundelementer i dit forløb

Er du træt af at tælle kalorier, har mistet overblikket over, hvilke næringsstoffer der er nødvendige til de forskellige måltider, hvad der skal til for at holde blodsukkeret stabilt og have energi igennem hele dagen, så vil jeg meget gerne hjælpe dig videre.

Alle mine forløb bliver tilpasset individuelt, hvor du vil komme igennem alle 3 obligatoriske grundelementer:
Opstartsmøde, opfølgningsmøder samt vedligeholdelsesmøder.

 

Opstartsmøde

Inden vi mødes første gang, sender jeg dig et skema, med en masse spørgsmål omkring din vægthistorie, personlige forhold, målsætning m.m. Denne skal du have udfyldt inden vi mødes. På mødet vil du blive vejet, målt, og vi skal beregne BMI. Derefter gennemgår vi dit udfyldte skema, og sammen kigger på, hvad er realistisk at nå. Vi kigger på fordelingen mellem næringsstofferne, så vi også sikrer at holde blodsukkeret stabilt hen over dagen. Ud fra alle disse forhold lægger vi en plan, der virker for dig.

Varighed: ca. 1½ time

 

Opfølgningsmøder

Opfølgningsmøderne vil være ca. hver 2 uge – eller efter behov. Du vil hver gang blive målt og vejet. Derudover følger vi op fra sidst: Hvad er gået godt? Hvilke udfordringer har der været? Hvad virker for dig? Og hvad virker ikke?
Ud fra vores snak justerer vi planen, både iforhold til kosten, hverdagsaktiviteterne og motionen, så hverdagen hænger sammen og de ønskede mål bliver opfyldt.
Det er op til dig, hvor mange opfølgningsmøder, der vil være i forløbet.

Varighed: ca. 45 min.

 

Vedligeholdelsesmøder

Livsstilsændringer kommer ikke af sig selv, og derfor vil der stadig være brug for, at der arbejdes med kosten, selv når du har nået dit umiddelbare mål.
Vi udarbejder sammen en rettesnor for, hvad der skal til for at holde fast i de resultater, du har opnået og hvordan jeg kan hjælpe dig med dette –  enten via møder, mail eller telefon.

Varighed: ca. 25 min. – afhænger dog af måden, vi finder ud af det på

 

Hvor?

Møderne foregår face-to-face. Jeg tilbyder gerne at komme hjem til dig, for at være så tæt på din hverdag som muligt, i dine vante omgivelser og trygge rammer. Hvis behovet er der, kan vi således også nemt kigge på dine typiske indkøb. Det er dog vigtigt, at vores møde kan foregå uforstyrret.